Podczas podróży po Ameryce Południowej jednym z najcenniejszych doświadczeń dla mnie był czas spędzony pośród społeczności kilkunastu rodzin na północy Urugwaju. W magicznej krainie zielonych wzgórz, wśród ludzi, którzy chcą żyć i wychowywać swoje dzieci w zgodzie z naturą i rządzącymi nią prawami. Świadomie wybierają świat bez oczywistych dziś dla nas udogodnień (jak choćby elektryczność) na rzecz codziennych kąpieli w rzece i niezaburzonego niczym widoku mlecznej drogi na niebie w bezchmurną noc. Poznałam tam rodzinę Veronici, jej męża Magnusa, małą Faunę i malutkiego Lorenza. Veronica poprosiła mnie o kilka zdjęć. W tak magicznym miejscu i z tak pięknymi ludźmi, mimo że sesja robiona w pośpiechu na chwilę przed zmierzchem, ostatniego wieczora przed wyjazdem, nie mogła wyjść źle.

During the travel around the South America one of the most valuable experience for me was the time spent in the commune of a few families in the north Uruguay. In the magic land of green hills, between the people who want to live and raise their children in harmony with nature and its rules. Consciously they choose the world without all the facilities we cannot imagine our life nowadays (e.g. electricity!) to be able to have a bath in a river every day and see the milky way on the cloudless sky at night. We met there a family of Veronica, her husband Magnus, small Fauna and little Lorenz. Veronica asked me for few pictures. In such a magic place with really adorable people the session couldn’t get wrong, even though we made it in hurry few minutes before twilight, the last evening before our leaving.

ZapiszZapisz