Julita przed weselem systematycznie pokazywała mi filmiki z najważniejszych punktów tradycyjnej tureckiej uroczystości. Zapisałam sobie wszystko w notesie i jakieś 2 dni studiowałam, by się nie pogubić 😉 W tym samym czasie z ogromnym zainteresowaniem praktykowałam tradycyjną turecką codzienność w rodzinnym domu pana młodego. 

Jeśli to tylko możliwe, w każdej z moich podróży staram się poznać kulturę danego miejsca od środka, mieć z nią namacalny kontakt. Nie znam lepszej możliwości by poznać odwiedzany kraj, niż obcowanie z ludźmi, którzy nazywają go swoim domem. Spróbujcie i Wy.

Wracając do wesela – czy któryś z tureckich zwyczajów jest Wam znany? Zobaczcie sami.

Before the wedding Julita consistently showed me videos of the highlights during the traditional Turkish celebrations. I wrote down everything in a notebook and it took me around two days of studing to remember and not get lost 😉 At the same time, with the great interest, I was practicing traditional Turkish everyday life in a family house of the groom.

If possible, each time when I travel, I try to get to know the culture of the place from the inside, to have substantial contact with it. I’ve never found a better way to get know the visited country, than associating with people who call it their home.

But let’s go back, what happened that day?

In the morning…

after the sunset

and the day (night) after…

ZapiszZapisz

Leave A

Comment